Anmälan


Till den här aktiviteten kan du anmäla dig direkt här på hemsidan.

Logga in för att anmäla dig.

Kvällsträff - Om Viqtorias VARFÖR, VAD och HUR


Plats: Carbinen Coworking

 Karbingatan 2

Start: den 24 oktober 2023 kl 18:30
Slut: den 24 oktober 2023 kl 21:00

 Var med och forma Viqtoria för framtiden!

Bakgrund: Styrelsen enades efter en strategidag på Villa Slättarp om en tydligare formulering av Viqtorias VARFÖR:

Viqtoria - Företagsamma kvinnor i Trelleborg
Viqtoria är ett professionellt nätverk för företagsamma kvinnor i Trelleborg. Vi inspirerar, samverkar och utbyter erfarenheter i ett trivsamt forum där alla får höras och ta plats. Tillsammans skapar vi nya affärs- och samarbetsmöjligheter och synliggör enastående kvinnor. 
 
Ikväll jobbar vi vidare tillsammans utifrån ovan med frågor som HUR Viqtoria ska verka framöver och med VAD. Detta för att ta fram en plan på hur Viqtorias medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av medlemskapet. 
 

Fika till självkostnadspris, vid sent återbud skicka sms till 0732-671855.

Anmälan vill vi ha senast 20 oktober.

Väl mött!

 


< Föregående Nästa >