Aktiviteter

Här kan du se vad som händer inom föreningen. Vi tar även med andra aktiviteter som kan vara av intresse för oss medlemmar.


Kommande aktiviteter


 

2022-02-02      Kompetenslyft del 1 - Digital strategi för sociala medier

Seminarium och workshop som leds av Maria Grönquist som har stor kunskap och erfarenhet av såväl strategiskt som praktiskt arbete med att ta fram företags digitala strategier, samt verktyg för att genomföra dessa.
Inför workshopen ska anmälda deltagare fylla i ett inledande frågeformulär som skickas in till oss. Det arbete som görs i denna workshop ligger sedan till grund för hela det fortsatta arbetet med era företags sociala medier.

Läs mer »

2022-02-10      Kompetenslyft del 2 - Ord & Bild, Instagram & Facebook

En späckad förmiddag med ett inledande seminarium om hur man kan arbeta med bildspråk och hur man stärker sitt varumärke genom att berätta på ett genomtänkt sätt om sitt företag och dess erbjudande. Denna del leds av Cecilia Magnell, som är grafisk designer och tidigare arbetade i många år som bildredaktör på Sydsvenskan. Charlotte Wallenholm arbetar som kommunikatör och copywriter och kommer att prata om vikten av en bra berättelse.
Efter denna inledande del dyker vi ner i Instagram och Facebooks fantastiska värld med hjälp av Gørill Stigedal, som dagligen sköter Instagramflöden åt många stora företag. Maria Grönquist delar återigen med sig av sina kunskaper när det gäller praktiskt arbete för företag på Facebook.

Läs mer »

2022-02-17      Kompetenslyft del 3 - Uppföljning, analys och annonsering i sociala medier

I denna workshop kommer vi att gå igenom hur man kan mäta och analysera resultatet av de insatser som ni har gjort i tidigare workshops i sociala medier. Dessutom så knäcker vi koden till hur du kan tänka kring annonsering och går även in på hur man kan bearbeta nya kunder utan att behöva ringa eller mejla dem. Återigen är det Maria Grönquist som delar med sig av sitt kunnande.

Läs mer »