Aktiviteter

Här kan du se vad som händer inom föreningen. Vi tar även med andra aktiviteter som kan vara av intresse för oss medlemmar.


Kommande aktiviteter


 

2023-10-24      Kvällsträff - Om Viqtorias VARFÖR, VAD och HUR

 Var med och forma Viqtoria för framtiden!

Bakgrund: Styrelsen enades efter en strategidag på Villa Slättarp om en tydligare formulering av Viqtorias VARFÖR:

Viqtoria - Företagsamma kvinnor i Trelleborg
Viqtoria är ett professionellt nätverk för företagsamma kvinnor i Trelleborg. Vi inspirerar, samverkar och utbyter erfarenheter i ett trivsamt forum där alla får höras och ta plats. Tillsammans skapar vi nya affärs- och samarbetsmöjligheter och synliggör enastående kvinnor. 
 
Ikväll jobbar vi vidare tillsammans utifrån ovan med frågor som HUR Viqtoria ska verka framöver och med VAD. Detta för att ta fram en plan på hur Viqtorias medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av medlemskapet. 
 

Fika till självkostnadspris, vid sent återbud skicka sms till 0732-671855.

Väl mött!

Läs mer »